cestovní čas

cestovní čas je reálný čas potřebný pro vozidlo k projetí specifického úseku jízdní dráhy na dané trase


 travel time

travel time is the actual time required for a vehicle to pass through a specific roadway section in a route


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí