doba jízdy

doba jízdy konkrétního dopravního spojení


 link travel time

travel time of a specific link


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí