doporučená trasa

trasa vypočítaná systémem infrastruktury CDRG (systém centrálně určovaného vedení cesty) a zaslaná do palubní jednotky


 recommended route

the recommended route is a route calculated by the CDRG infrastructure and sent to the invehicle unit


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí