elektronický přenos dat

předávání skupin dat obsahujících ucelenou zprávu z jednoho počítače do jiného nebo z jednoho softwarového systému do jiného


 electronic data transfer

the passing of data sets comprising an entire message from one computer to another or from one software system to another


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí