hlavní silnice

pozemní komunikace, které jsou řídicím personálem dopravního řídícího centra považovány za důležité
POZNÁMKA 1 k heslu Hlavní silnice jsou v rámci interaktivního systém centrálně určovaného vedení cesty (CDRG) předmětem navádění na trasu.
PŘÍKLAD Národní dálnice a jiné vysoce kapacitní pozemní komunikace s velkou intenzitou dopravy.


 major roads

major roads are subject to route guidance by the Interactive CDRG system
NOTE These are roads on which management personnel at the traffic control centre consider important such as national highways and other arterial roads with large amounts of traffic.


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí