interaktivní obousměrná komunikace

infrastrukturou poskytované informace vozidlové jednotce, které definují doporučenou trasu, popisují jízdní podmínky a poskytují odhad jízdního času do cílové destinace


 interactive two-way communication

following the reception of destination and related information from the in-vehicle unit, the infrastructure provides the in-vehicle unit with information that defines the recommended route, describes route conditions, and provides an estimated travel time to the destination


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí