legenda

sekvence textových znaků a symbolů, které jsou zobrazeny na proměnlivé dopravní značce


 legend

a sequence of text characters and/or symbols that is displayed on a variable message sign


Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí