nominální interoperabilita

schopnost nominálního pevného zařízení (FE) systému AEI, v regionu, kde se prolíná více oblastí jednotlivých provozovatelů, pracovat s nominálním OBE systému AEI náležejícímu jiné oblasti (jinému provozovateli)


 nominal interoperability

“Application Area Interoperability” in a region spanning two or more areas with cross-border operation between operator domains, districts or nations, the capability for a nominal AVI/AEI system FE to operate with a nominal AVI/AEI system OBE


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí