pověření

data přenášená za účelem proklamace identity příslušné entity


 credentials

data that is transferred to establish the claimed identity of an entity


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí