připojení informací o síti

informace o uspořádání hlavních spojnic a silnic nacházejících se před aktuální pozicí vozidla
POZNÁMKA 1 k heslu Připojení informací o síti realizuje interaktivní CDRG i pro vozidla, která nejsou vybavená palubní mapovou databází


 connecting network information

by indicating how the links and major roads ahead of the vehicle’s present position are configured, connecting network information realizes Interactive CDRG even for vehicles not equipped with onboard map databases


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí