proměnné dopravní značení; proměnná dopravní značka

značka nebo zobrazovací panel užívaný pro účely zobrazování jedné nebo více zpráv (složené z kombinace informačního textu, symbolů nebo piktogramů), které mohou být vyměňovány nebo zapínány a vypínány podle potřeby
 variable message sign

a sign/display panel used for the purpose of displaying one or more messages (comprising any combination of textual, symbol or pictogram information) that may be changed or switched on or off as required
Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí