registrační úřad

organizace odpovědná za zapsání, podle místních předpisů, (dodatečných) dat ERI a bezpečnostních dat do ERT
POZNÁMKA 1 k heslu Předpokládá se, že registračním úřadem s ohledem na data ERI může být stejný úřad, který uchovává úřední registr záznamů, v němž je uveden vůz, jeho majitel nebo jeho nájemce.


 registration authority

for vehicles authority responsible for the registration and maintenance of vehicle records
NOTE The authority can provide vehicle records to accredited organizations.


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí