řízení interoperability

role, která řídí prostředí výběru mýtného, tj. definuje a udržuje soubor pravidel, která určují politiku daného režimu mýtného nebo celkového prostředí výběru mýtného


 Interoperability Management

role that manages the toll charging environment, i.e. defining and maintaining a set of rules that, taken together, defines the policy of a given toll regime or of the overall toll charging environment


Aplikační oblast: Elektronický výběr poplatků (EFC)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí