rozvržení dopravy

distribuce dopravy vzhledem k potřebám jak dopravní situace, tak k záměrům řídícího personálu v dopravním řídícím centru, za účelem vytvoření bezpečného a plynulého dopravního prostředí


 traffic assignment

traffic assignment is the distribution of traffic in response to the needs of both the traffic situation and the intents of management personnel at the traffic control centre in order to realize a safe, smoothly flowing traffic environment


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí