struktura/strom lokálních dat

často aktualizovaný datový koncept, který je uložený v zabezpečeném datovém úložišti palubní jednotky a obsahuje hodnoty dat považované za nezbytné buď pro regulované aplikační služby TARV, nebo pro kooperativní inteligentní dopravní systémy


 local data tree

frequently updated data concept stored in the on on-board data pantry containing a collection of data values deemed essential for either a) TARV regulated application service, or b) cooperative intelligent transport systems


Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí