Souhrn relevantních výsledků

Vybraná relevantní hesla encyklopedie

Encyklopedie

Pojem integrovaná mobilita označuje systém poskytování možností cestování v území různými dopravními prostředky, různých dopravců a služeb formou jedné jízdenky. Uživatel tak může kombinovat různé trasy, veřejné či soukromé poskytovatele, a místně dostupné služby pro překonání možných překážek na trase či nedostatky v návaznosti spojení od jednotlivých poskytovatelů.

Aplikační oblast: Městské ITS

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí