1. vrstva DSRC

fyzická vrstva


 layer 1 of DSRC

Physical Layer


Aplikační oblast: Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí