StandardLand

Databáze znalostí z oboru Inteligentních dopravních systémů (ITS).
Umožňuje vyhledávat normy, procházet jejich obsah ve formě extraktu, vyhledávat termíny ve slovníku a v encyklopedii ITS. Tento projekt vznikl na základě Nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2013 o evropské normalizaci v rámci TNK 136 Dopravní telematika za podpory Ministerstva dopravy ČR.

Norma

Označení normy, její název, aplikační oblasti, kategorie a stručný popis usnadní hledání norem, blízkým vašemu tématu.

Extrakt z normy

Text normy v češtině, redukovaný na cca 5 stran, objasní obsah normy. Snadněji pochopíte, zda ji potřebujete.

Termín z ITS

Česko-anglický slovník termínů a definic z oboru ITS, převzatých z evropských a mezinárodních norem.

Encyklopedie ITS

Výkladová hesla významných aplikací a konceptů ITS vyjasní širší souvislosti norem i praxe.

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí