absolutní chyba účtovaného poplatku

rozdíl mezi naměřeným účtovaným poplatkem za mýtné a skutečnou výší poplatku (podle měření referenčního systému)
POZNÁMKA 1 k heslu Kladná chyba znamená, že naměřená hodnota je vyšší než skutečná.


 absolute charging error

difference between the measured charge (toll) value and the actual value (as measured by a reference system)
NOTE A positive error means that the measurement exceeds the actual one.


Aplikační oblast: Elektronický výběr poplatků (EFC)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí