abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna

formální jazyk pro popis strukturovaných dat pro komunikační protokoly distribuovaných systémů


 abstract syntax notation one

Abstract Syntax Notation (Number) One, as defined in ISO/IEC 8824 and ISO/IEC 8825


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí