adaptivní tempomat pro všechny rychlostní rozsahy

rozšířená verze adaptivního tempomatu umožňující předmětnému vozidlu následovat vpředu jedoucí vozidlo v požadované vzdálenosti na základě kontroly výkonu motoru a/nebo přenášené hnací síly a brzděním do zastavení


 full speed range adaptive cruise control

enhancement to adaptive cruise control systems, which allows the subject vehicle to follow a forward vehicle at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brake down to standstill


Aplikační oblast: Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí