adresa ulice

entita datového modelu, která poskytuje geografický kód ulice prvku pozemní komunikace


 Street Address

data model entity that provides the geocoded Street Address of the Road Element


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí