akce pro udržení v jízdním pruhu

akce, které systém provádí, aby ovlivnil příčný pohyb předmětného vozidla, se záměrem pomoci řidiči udržet vozidlo v jízdním pruhu


 lane keeping actions

actions which the system performs to influence the lateral movement of the subject vehicle with the intention of helping the driver to keep the vehicle within the lane


Aplikační oblast: Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí