aktivace systému

proces přechodu činnosti systému z klidového stavu do aktivního stavu
POZNÁMKA 1 k heslu V aktivním stavu systém monitoruje tzv. sledovanou zónu, vyhodnocuje detekované objekty a generuje vhodná znamení a/nebo varování pro řidiče.


 system activation

action of transitioning the system operation from a quiescent mode to an active one in which the system is monitoring the monitoring ranges, evaluating the objects detected and generating appropriate feedback to assist the driver


Aplikační oblast: Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí