aktivační spoj (MODEL aktivace)

SPOJ, v němž se při jeho průjezdu vozidlem aktivuje kontrolní proces


 activation link (Activation MODEL)

a LINK where a control process is activated when a vehicle passes it


Aplikační oblast: Veřejná doprava osob

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí