aktor; aktér

uživatel, který při interakci se systémem v rámci určitého případu užití plní koherentní sadu rolí


 actor

entity that fulfils a role


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí