chování

soubor činností s množinou omezení, za kterých mohou tyto činnosti nastat


 behaviour

collection of actions with a set of constraints on when they may occur


Aplikační oblast: Komunikace (CALM)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí