evropský zeměpisný souřadnicový systém 89

doporučený zeměpisný souřadnicový systém pro Evropu, který byl v roce 1989 shodný s ITRS
POZNÁMKA 1 k heslu Na rozdíl od ITRS je ETRS zaměřen na stabilní část evropské desky a není předmětem změny způsobené kontinentálním driftem ve většině Evropy.


 European terrestrial reference system 89

recommended terrestrial reference system for Europe and coincident with ITRS at the epoch 1989
NOTE Unlike ITRS, ETRS is centred on the stable part of the European plate and not subject to change due to continental drift in most of Europe.


Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí