externí předmět podnikání

předmět podnikání zapojený do C-ITS, ale nezřízený pouze pro účely C-ITS


 external enterprise object

enterprise object involved in C-ITS but not set up for the only purpose of C-ITS


Aplikační oblast: Komunikace (CALM)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí