infrastruktura

infrastruktura instalovaná podél pozemní komunikace, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými vozidly; infrastruktura shromažďuje data z jednotlivých vozidel, poskytuje data jednotlivým vozidlům a provádí veškeré související zpracování informací


 infrastructure

the infrastructure handles communications with each vehicle; installed alongside the road, the infrastructure collects data from each vehicle, provides data to the vehicle and performs any related information processing


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí