infrastruktura

systém vybavení, zařízení a služeb ITS potřebných pro provoz organizace
POZNÁMKA 1 k heslu Jmenovitě v případě C-ITS se jedná o nejvíce stacionární části C-ITS zahrnující senzory, aktuátory, pevné stanice ITS.


 infrastructure

system of facilities, equipment and ITS services that is needed for the operation of an organization
NOTE 1 to entry: Specifically in the case of C-ITS the most stationary part of C-ITS incorporating sensors, actuators, static ITS Station(s).


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí