inteligentní dopravní systémy; dopravní telematika

systém integrující informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících vědních oborů (ekonomika, teorie dopravy, systémové inženýrství atd.) tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistila vyšší efektivita a bezpečnost dopravních a přepravních procesů


 intelligent transport systems

transport system in which advanced information, communication, sensor, and control technologies, including the Internet, are applied to increase safety, sustainability, efficiency, and comfort; major national initiative to improve information, communication and control technologies in order to improve the efficiency of surface transport


Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí