interoperabilita

schopnost systému poskytovat služby dalším systémům a přijímat a používat služby z jiných systémů tak, že systémy mohou efektivně spolupracovat


 interoperability

ability of systems to provide services to and accept services from other systems and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí