ložná jednotka

balík, přepravka, kontejner nebo jiná přepravní jednotka, která může být naložena na dopravní prostředky


 load unit

cargo transportation unit, which may be loaded on a transport means
NOTE Synonyms: package, container.


Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí