místo; umístění

identifikovatelné geografické místo
POZNÁMKA 1 k heslu Nachází se buď na síti (jako bodová nebo lineární pozice), nebo jako oblast. Může být poskytnuto v jednom nebo více referenčních systémech.


 location

identifiable geographic place
NOTE It is either on a network (as a point or a linear location) or an area. This may be provided in one or more referencing systems.


Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí