piktogram

reprezentace grafického symbolu zobrazená na proměnlivé dopravní značce pomocí (často vícebarevné) matice prvků nebo LED zobrazovacího panelu


 pictogram

a representation of a graphic symbol displayed on a variable message sign by means of a (usually multi colour capable) matrix or LED display panel


Aplikační oblast: Silniční dopravní data

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí