(platební) transakce o nulové hodnotě

offline transakce s nulovou částkou, provedená na čtecím zařízení
PŘÍKLAD Nulová hodnota, jako £0.00, 0€ nebo 0USD.
Poznámka 1 k heslu Tato transakce nemusí být v současnosti umožňována jakoukoli kartou.


 zero value (payment) transaction

offline transaction at the reader for a null amount
EXAMPLE Null amount, e.g. £0.00 or 0€ or 0USD.
NOTE 1 to entry: This transaction may not be possible on all cards now.


Aplikační oblast: Veřejná doprava osob

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí