přepravní jednotka

kombinace nákladu, dopravních prostředků a přepravní dokumentace
POZNÁMKA 1 k heslu Obsahuje dopravní prostředek, přepravní skladové systémy a ochranné obaly používané pro nebezpečné zboží.
POZNÁMKA 2 k heslu Přepravní jednotka je samostatně identifikovatelná.
POZNÁMKA 3 k heslu Přepravní jednotka může obsahovat další přepravní jednotky, například silniční vozidlo jako přepravní jednotka a více naložených palet na toto vozidlo, které jsou každá samostatnou přepravní jednotkou.


 transport unit

combination of the load, transport means and transport documentation
NOTE This includes the modes of transport as well as the containment or storage systems used for the dangerous goods. A transport unit is an item that is separately identified. A transport unit may include or contain other transport units, examples being a road vehicle as a transport unit and multiple pallets loaded onto the road vehicle, each pallet being its own transport unit.


Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí