proces životního cyklu (dat)

proces založený na transformaci datového prvku


 (data) lifecycle process

process based on data element transformation


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí