rozhraní

abstrakce chování daného objektu, který se skládá z podmnožiny interakcí tohoto objektu společně s množinou omezení, která určuje, kdy se mohou objevit


 interface

abstraction of the behaviour of an object that consists of a subset of the interactions of that object together with a set of constraints on when they may occur


Aplikační oblast: Elektronický výběr poplatků (EFC)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí