služba ITS v push režimu

služba ITS, která pracuje s daty dodanými bez požadavku aktora nebo jeho systému


 ITS service in push mode

ITS service operating on data delivered without request by an actor or its system


Aplikační oblast: Architektura ITS systémů

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí