směr a rozsah

identifikace návazných segmentů nebo určitých poloh, které jsou všechny ovlivněny dopravní událostí v určitém směru dopravy


 direction and extent

identifies the adjacent segments or specific point locations also affected by the incident, and where appropriate the direction of traffic affected


Aplikační oblast: Dopravní a cestovní informace

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí