smyčka

hrana, která je ohraničená na obou koncích jedním a týmž uzlem


 loop

edge which is bounded at both ends by one and the same node


Aplikační oblast: Prostorová data a databázové ITS technologie

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí