soukromí

právo jednotlivců rozhodovat o tom, jestli může nějaký konkrétní subjekt shromažďovat jejich soukromé údaje, a o tom, komu mohou být tyto informace (údaje) postoupeny dále


 privacy

right of individuals to control or influence what information related to them may be collected and stored and by whom and to whom that information may be disclosed


Aplikační oblast: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí