tag CSS; tag specifikované zásilky

tag určený pro čtení i zápis; obsahuje aktuální data související se zbožím uloženým v kontejneru zásilky a jeho přepravou
POZNÁMKA 1 k heslu Tag a v něm nahraná data jsou v zodpovědnosti zasilatele.
POZNÁMKA 2 k heslu Tag může být připevněn ke kontejneru zasilatelem nebo podle jeho pokynů subjektem, který fyzicky provádí nakládku kontejneru.
POZNÁMKA 3 k heslu Obsah dat tagu je flexibilní a může podle přání zasílatele obsahovat místo určení, trasu, dopravní prostředek nebo další informace o přepravě nebo zboží (například o nebezpečném nákladu).
POZNÁMKA 4 k heslu Tag má spolehlivě fungovat od bodu nakládky kontejneru do místa jeho určení, a má být odstraněn příjemcem při koncové dodávce. Tag lze použít opakovaně.


 cargo shipment-specific (CSS) tag; shipment tag

read-write tag into which data specific to a containerized cargo shipment can be stored
NOTE 1 The tag and the data uploaded in it are the responsibility of the shipper.
NOTE 2 The tag may be affixed to the container by the shipper or, per the shipper’s instructions, by the party that physically performs the loading (“stuffing”) of the container.
NOTE 3 Data capabilities are flexible and may, at the shipper’s discretion, include destination, routing, conveyance or other transportation information, cargo information (including hazardous material information, where applicable) or other trip-specific information.
NOTE 4 The tag is intended to perform reliably from the point of stuffing of the container to delivery destination, and to be removed by the consignee upon final delivery. The tag may be re-usable.


Aplikační oblast: Systémy řízení nákladní dopravy

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí