Terminologie

congested traffic

dopravní podmínky, při nichž řidič neustále rozjíždí a zpomaluje své vozidlo tak, aby zachoval přiměřený odstup od vpředu jedoucího vozidla

traffic condition where the driver, at lower speed, repeatedly starts, follows a forward vehicle, and stops in order to keep a proper following distance behind the forward vehicle

Souvisící normy: ISO 22178
Terminologie

free-flowing traffic

dopravní provoz, ve kterém se vozidlo nemusí pohybovat stylem „brzda - plyn“ nebo brzdit v nouzových situacích

smooth-flowing and heavy traffic excluding stop and go and emergency braking situations

Souvisící normy: ISO 15622
Terminologie

conditions of transport

souhrn všech opatření, která je nutno dodržet při přepravě osob a zboží

Terminologie

traffic signal phase

zelené, žluté a červené intervaly v rámci cyklu, které jsou přiřazeny nezávislým dopravním směrům nebo kombinaci směrů

green, yellow, and red intervals within a cycle that are assigned to an independent traffic movement or combination of movements

Souvisící normy: ISO 26684
Terminologie

visible lane marking

směrové linie záměrně vyznačené na hranicích jízdního pruhu, které jsou pro řidiče během řízení přímo viditelně POZNÁMKA 1 k heslu Viz norma ISO 17361 příloha A, uvádí 165 definic specifických viditelných značení jízdního pruhu v různých státech.

delineators intentionally placed on the borderline of the lane that are directly visible by the driver while driving (e.g. not covered by snow, etc.)
NOTE Refer to ISO 17361 Annex A for country 165 specific visible lane marking definitions.

Souvisící normy: ISO 11270
Terminologie

camera blind spot range

vzdálenost od místa umístění kamery až po počátek oblasti, ve které je kamera schopna sledovat dopravní překážky POZNÁMKA 1 k heslu Kamera není schopna monitorovat dopravní překážky v této slepé oblasti.

distance from the location where a camera is installed to the beginning of the area over which the camera is able to monitor traffic impediments
NOTE The camera is unable to monitor traffic impediments in this blind area.

Souvisící normy: ISO TS 15624
Terminologie

traffic impediment warning systems

systémy, které automaticky detekují dopravní překážky pomocí senzorů, tyto informace předávají systému dopravních operátorů a poskytují informace založené na současném stavu dopravy (vzniku dopravní zácpy) blížícím se vozidlům dříve, než jsou pro ně viditelné

system that automatically detects traffic impediments by employing sensors, reports occurrences of accidents to a traffic system operator, and provides information on the presence of traffic impediments to following vehicles before the cause is visible to them

Souvisící normy: ISO TS 15624
Terminologie

default lane width

předdefinovaná šířka přiřazená jízdnímu pruhu v případě, že viditelné vodorovné dopravní značení existuje jen na jedné straně jízdního pruhu a žádné jiné hranice jízdního pruhu nejsou systémem detekovány

predetermined width given to a lane when a visible lane marking exists only on one side of the lane and no other lane boundaries are detected by the system

Souvisící normy: ISO 17361
Terminologie

low speed following

funkce, která umožňuje předmětnému vozidlu následovat v příslušné vzdálenosti vpředu jedoucí vozidlo v rozmezí nízkých rychlostí, jako při podmínkách dopravní kongesce, a to řízením motoru a/nebo přenášením hnací síly a brzdami

function that allows the subject vehicle to follow a forward vehicle in low speed ranges such as congested traffic at an appropriate distance by controlling the engine and/or power train and the brakes

Souvisící normy: ISO 22178
Terminologie

roadside equipment

silniční zařízení, které může poskytovat blížícímu se předmětnému vozidlu dopravní informace o stavu signalizace a rovněž může podporovat stanovení polohy vozidla a určení směru jízdy

a roadside device that can supply traffic signal information to the approaching subject vehicle and may also support determination of vehicle position and heading

Souvisící normy: ISO 26684, ISO 15638-20

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí