Encyklopedie

Automatické oznámení o dopravní nehodě v silniční dopravě na území celé EU a v přidružených zemích stejnými technickými standardy a se stejnou kvalitou služby.

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Encyklopedie

TPS eCall je službou poskytovanou třetí stranou. Volání zahrnuje navázání hlasového spojení a přenos „souboru dat z vozidlového systému (IVS)“ do centra podpůrných služeb třetích stran (TPS – third party service).

Aplikační oblast: eSafety (eCall)
Encyklopedie

MSD zpráva je normalizovaný datový koncept, který obsahuje data vygenerovaná z příslušného vozidla, která jsou nezbytná pro zpracování tísňového volání v rámci služby eCall.

Aplikační oblast: eSafety (eCall)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí