Terminologie

A-COMMAND

povel vyslaný managementem CALM služební vrstvě CALM přes rozhraní A-SAP

a command issued by the CALM management and sent to the CALM service layer via the A-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102
Terminologie

A-REQUEST

povel vyslaný služební vrstvou CALM managementu CALM přes rozhraní A-SAP

a command issued by the CALM service layer and sent to the CALM management via the A-SAP

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102
Terminologie

Management Adaptation Entity

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21218, ISO 21217
Terminologie

Communication Adaptation Layer

skupina protokolů a funkcí pro přizpůsobení technologií přístupu do síťové a transportní vrstvy stanice ITS

set of protocols and functions to adapt access technologies to the ITS-S networking and transport layer

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

IIC Agent

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-4
Terminologie

ITS application

Funkcionalita služby ITS, která zahrnuje spojení se dvěma nebo více doplňkovými aplikačními procesy stanice ITS.POZNÁMKA 1 k heslu Části aplikace mohou být také v uzlech, které nejsou stanicemi ITS.

instantiation of an ITS service that involves an association of two or more complementary ITS-S application processes
NOTE 1 to entry: Fragments of an application may also reside in nodes that are not ITS stations.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

ITS-S management application

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě managementu stanice ITS

ITS-S application process residing in the ITS-S management entity

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

CALM-aware application

aplikace stanice ITS, která je schopna podporovat znaky spojené s CALM POZNÁMKA 1 k heslu Příkladem může být správa výběru komunikačního rozhraní CI.

ITS-S application which is capable of supporting features specific to CALM
NOTE CI selection management is an example.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

ITS-S application

funkcionalita stanice ITS, která používá služby stanice ITS pro spojení s jednou nebo více aplikacemi stanice ITS

functionality in an ITS-S that uses ITS-S services to connect to one or more other ITS-S application

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

application data unit

datová jednotka přenášená v rámci aplikačních procesů stanice ITS

data unit exchanged between ITS-S application processes

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Terminologie

ITS-S application process

funkcionalita stanice ITS, která zpracovává informace pro určité aplikace a používá služby ITS-S k přenosu a přijetí informací

element in an ITS station that performs information processing for a particular application and uses ITS-S services to transmit and receive information

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

CALM application session

spojení dvou nebo více stran za účelem poskytování aplikační služby CALM a výměny informací prostřednictvím této služby až do jejího ukončení POZNÁMKA 1 k heslu Spojení může zahrnovat více komunikačních relací. Nejprve musí být ustanovena komunikační relace, aby bylo možné započít aplikační relaci CALM. Aplikační relace normálně zahrnuje vícenásobné obousměrné přenosy dat, může ale také zahrnovat…

association of two or more parties for the provision of CALM application service and, until its termination, which may involve more than one communication session in order to exchange information (e.g. are involved in a transaction)
NOTE a CALM application session is not possible unless a communication session is first established
NOTE an application session will normally involve multiple bidirectional transfers of data, but may be a unidirectional transfer of data.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Terminologie

Service Oriented Architecture

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Terminologie

authentication

schválený proces ověřování bezpečnostních pověření

ensuring that the identity of a subject or resource is the one claimed

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24100
Terminologie

authentication data

data používaná za účelem autentizace

data used for the purpose of authentication

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24100
Terminologie

ITS-S security application

aplikační proces stanice ITS, který se vyskytuje v entitě zabezpečení stanice ITS

ITS-S application process residing in the ITS-S security entity

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

ITS-S gateway

funkcionalita brány stanice ITS, která je poskytována ve vrstvě zařízení stanice ITS

gateway functionality provided in the facilities layer of an ITS-S

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

cell

komunikační zóna/oblast služby bezdrátového přístupového bodu (AP) nebo základnové stanice

communication zone/service area of a wireless access point (AP) or base station

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Terminologie

CALM M5

typ komunikace v prostředí CALM, která je v souladu s jedním nebo více způsoby komunikace v mikrovlnném pásmu od 4 do 5GHz; definováno v ISO 21215:2010

CALM communication interface that is compliant with one or more modes of operation in the 4 GHz to 5 GHz band as specified in ISO 21215:2010

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21215
Terminologie

central ITS station; central ITS-S

aplikace stanice ITS v centrálním ITS podsystému

implementation of an ITS station in a central ITS subsystem

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

information-centric dissemination

způsob šíření informací pod dohledem operátora, kdy stanice, která data přijme, připojí k informaci svůj stav a doplněnou informaci přepošle dále

a CALM station acting as a source node, also referred to as a service provider, distributes information to its neighbors; the receiving neighbors, also referred to as service user, optionally merge the information with their local information state and decide on a possible re-distribution of the (merged) information.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 29281
Terminologie

packet-centric dissemination

způsob šíření informací, kdy vysílající stanice odesílá data svým sousedům s informací o geografické poloze příjemce; tato informace je přeposílána dále stanicemi na trase k cíli, dokud není v zadané oblasti

a source node defines a geographical destination area and distributes information to appropriate neighbors; receiving nodes being outside the destination area re-distribute the information to appropriate neighbors; receiving nodes being inside the destination area broadcast the information.

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 29281
Terminologie

certificate

bezpečnostní pověření obsahující informace používané k ověření identity zdroje pověření POZNÁMKA 1 k heslu Například certifikát správce je vyslán správcem aplikace do OBE/WAE a je použit v AME k autentizaci správce; další přístup k AME vyžaduje autentizaci správce.

security credential containing information used to verify the identity of the source of the credential, e.g. a manager certificate is sent by the manager of an application to the OBE/WAE and is used by the AME to authenticate the manager; Authentication of the manager is required for further access to the AME

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Terminologie

target

entita, která zasílá požadavek na příjem dat ze systému

legal entity for which data retrieval is requested from the communications service provider (CSP), through the data retention (DR) system

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 11769, ISO 14827-2
Terminologie

ctx

typ zprávy FSAP pro zprávy s kontextem služby (CTX)

FSAP message type for service context messages (CTX)

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-5
Terminologie

CTX

zpráva PDU s kontextem služby

service context message PDU

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 24102-5
Terminologie

probe data

informace ze senzorů vozidla formátované jako prvky dat sondy zprávy sondy, které jsou zpracovány, formátovány a přeneseny do základnové stanice s cílem určit aktuální stav vozidla a prostředí, ve kterém se pohybuje

vehicle sensor information formatted as probe data elements and/or probe messages that is processed, formatted, and transmitted to a land-based centre for processing to create a good understanding of the driving environment

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 22837
Terminologie

Probe Vehicle Data

označení pro sadu ITS zpráv

name of an ITS message set

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

beacon data

informace o identitě, poloze a pohybu stanice CALM společně s časovou známkou

information on the identity and location and movement of a CALM station together with a time stamp

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 29281
Terminologie

Management Information Base

Aplikační oblast: Komunikace (CALM)
Souvisící normy: ISO 21210, ISO 21217
< Předchozí 1 2 3 4 5 6 8 Další > Poslední >>

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí