Terminologie

personal ITS station gateway

Terminologie

vehicle-intelligent transport systems-station gateway

zařízení na rozhraní ve vozidle, které slouží jako mobilní brána vozidla mezi elektronickou řídicí jednotkou (jednotkami) vozidla (ECU) a vnějším přenosným zařízením

interface device in the vehicle that acts as the vehicle’s mobile gateway between the vehicle’s ECU(s) and the external nomadic device

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

non motorized and local transport information provided to nomadic device

informační služby podporující cestování nemotorovou dopravou POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stažení a aktualizaci lokální přepravní sítě, na navigaci pěších, cyklistů, hendikepovaných a zrakově postižených cestujících, na vyhledání bodů zájmu v okolí, na odeslání/přijetí lokálních komerčních informací.

Terminologie

nomadic device-to-nomadic device information services

informační služby podporující interakci mezi osobními stanicemi ITS POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na zpřístupnění informace o poloze, na zapojení se do aktivity související s polohou, na sdílení dat nebo informací, na pomoc a na zrušení spojení / ukončení relace. PŘÍKLAD Správa vozového parku, zábava, komunitní aktivity a polohové služby.

Terminologie

infrastructure-to-nomadic device information services

informační služby na infrastruktuře poskytované prostřednictvím rozhraní mezi osobní stanicí ITS a stanicí ITS na infrastruktuře (informace o poloze, informace o poloze z centrální ITS stanice, informace o zapnutí/vypnutí polohové služby, zaslání/přijetí informace ze strany infrastruktury)

Terminologie

vehicle-to-nomadic device information services

informační služby podporující vyšší funkcionalitu osobní stanice ITS POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na stav vozidla, na základní informace vozidla (diagnostické informace, spotřeba paliva), na stav zařízení a zaslání informací z osobní stanice a synchronizace mezi P-ITS-S and V-ITS-S. POZNÁMKA 2 k heslu Stanice ITS ve vozidle V-ITS-S musí být autorizována pověřenou instancí. POZNÁMKA 3 k…

Terminologie

central ITS station-to-nomadic device information services

informační služby podporující cestování veřejnou dopravou POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na navigaci ve veřejné dopravě, na přenos informace, na odeslání/přijetí aktuálních informací o veřejné dopravě, na odeslání/přijetí aktuálních informací o přestupech.

Terminologie

communication between nomadic device and vehicle

přenos dat mezi přenosným zařízením a systémem ve vozidle pro poskytování služeb ve vozidle na základě jednotného rozhraní komunikace mezi jednotkou ve vozidle a přenosným zařízením POZNÁMKA 1 k heslu Cílem normalizace je definovat architekturu a základní požadavky na komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou nebo jinými vozidly pomocí komunikace přenosných zařízení (např. pomocí Bluetooth) a…

Terminologie

nomadic and mobile devices to vehicle

přenos dat z přenosného nebo mobilního zařízení do vozidlového systému za účelem poskytnutí relevantních dat PŘÍKLAD Mobilní zařízení v roli mobilního routeru; přenosné zařízení jako klíč ke konfiguraci vozidla nebo personalizaci vozidla.

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

vehicle to nomadic and mobile devices

přenos dat z vozidla do přenosného nebo mobilního zařízení za účelem poskytnutí ITS služby cestujícím (včetně řidičů, pasažérů a chodců) s použitím jejich přenosných a mobilních zařízení POZNÁMKA 1 k heslu Mezi v současné době zvažované služby a funkce patří: rozšíření možností přenosných zařízení použitím informací z vozidlových systémů, využití možností přenosného nebo mobilního zařízení ke…

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

eco lamp

kontrolka, která je zabudována do palubní desky nebo přenosného zařízení za účelem vést řidiče k co nejekonomičtější jízdě PŘÍKLAD Zelená kontrolka/symbol bude signalizovat řízení s nízkou spotřebou paliva při konstantní rychlosti, zatímco červená kontrolka/symbol bude ukazovat vysokou spotřebu paliva, tedy výrazné zrychlení, náhlé brzdění.

lamp that is implemented on the dashboard or nomadic device to guide the driver to drive the vehicle in the most economical way
EXAMPLE A green lamp/symbol will indicate high fuel efficiency driving or travelling at a constant speed while a red lamp/symbol will indicate low fuel efficiency, i.e. strong acceleration, sudden braking.

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

personal ITS station

implementace stanice ITS v osobním subsystému ITS POZNÁMKA 1 k heslu Osobní stanice ITS slouží k zasílání informací každého uživatele (řidičů i chodců) do ITS stanice na straně infrastruktury a přijímá varování pro řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a informace o navádění na volná parkovací místa. POZNÁMKA 2 k heslu Osobní stanice ITS sestává z polohového modulu, komunikačního…

implementation of an ITS station in a personal ITS subsystem
NOTE 1 to entry: Personal ITS station is used to send the information of each user (drivers and pedestrians) to the roadside ITS station, and receives the safety warning and parking guide service and transfers them to the users.

Souvisící normy: ISO 13184-1, ISO 21217
Terminologie

nomadic device

zařízení, které umožňuje komunikační konektivitu k připojení přenosných zařízení k síti komunikačních systémů motorových vozidel

device that provides communications connectivity via equipment such as cellular telephones, mobile wireless broadband (WIMAX, HC-SDMA etc.), Wi-Fi etc. and includes short range links, such as Bluetooth, Zigbee etc. to connect to the motor vehicle communications system network

Souvisící normy: ISO TR 10992
Terminologie

system configuration services

služby osobní stanice ITS umožňující konfigurovat systém POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na aktualizaci software a na aktualizaci konfigurace systému.

Terminologie

vehicle state of capabilities log file

datový záznam s vícenásobnými snímkovými výpisy dat zahrnujícími předvybrané datové skupiny, který poskytuje výkonnostní stav vozidla v jeho elektronickém systému vozidla

data record with multiple data snapshots including a pre-selected data set providing a vehicle capabilities status of the vehicle’s electronic system(s)

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

roadside ITS station

systém umístěný na silniční infrastruktuře, který v rámci určité zóny přijímá a zpracovává dopravní informace (od vozidel a chodců) a danou situaci vyhodnocuje tak, aby varoval řidiče i chodce před nebezpečnou dopravní situací a řidičům poskytnul službu navádění na volná parkovací místa

system that receives and processes vehicular and pedestrian information within a certain zone and determines the situation, in order to provide the safety warning and parking guide service to vehicles and pedestrians, and that is installed at the road side

Souvisící normy: ISO 13184-1
Terminologie

vehicle ITS station

implementace stanice ITS ve vozidlovém subsystému ITS POZNÁMKA 1 k heslu Přístup do stanice ITS ve vozidle skrze bránu stanice ITS ve vozidle instalovanou ve vozidle do elektronických systémů je popsán v ISO 13185-1.

vehicle ITS station implementation of an ITS-S in a vehicular ITS subsystem

Souvisící normy: ISO 21217
Terminologie

emergency services

informační služby umožňující volání o pomoc POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o požadavek na tísňovou službu, na zaslání informace o blížící se pomoci, na ukončení stavu tísně.

Terminologie

V-ITS-SG long term memory

záloha všech dat, která musí být dostupná po skončení klíčových On/Off cyklů ve vnitřní paměti

storage of all data in internal memory which are required to be available after key On/Off cycles

Souvisící normy: ISO TR 13185-1
Terminologie

V-ITS-SG short term memory

uložení všech dat, která mají být dostupná pouze v průběhu On/Off cyklů ve vnitřní paměti

storage of all data in internal memory which shall only be available during this key On/Off cycle

Souvisící normy: ISO TR 13185-1

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí