Encyklopedie

Cílem případu užití „Blížící se vozidlo IZS“, anglicky Emergency Vehicle Approaching (běžně užívaná zkratka EVA), je s předstihem upozornit řidiče na blížící se vozidlo integrovaného záchranného systému (IZS) nebo na místo zásahu jednotek IZS (např. u dopravní nehody). Řidiči jsou včasně informováni prostřednictvím DENM zpráv, prezentovaných výstrahou v palubním systému vozidla nebo na…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Jednotka na straně infrastruktury (RSU) je jedním z typů C-ITS jednotek, která poskytuje či zajišťuje ITS aplikace ze strany infrastruktury. Tato jednotka může poskytovat ITS aplikace zcela nezávisle na základě integrované logiky nebo v kooperaci s centrálním systémem (dle ETSI s centrální C-ITS jednotkou), zpravidla nazývaným back-office, Na základě konkrétních potřeb a účelu…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Kooperativní inteligentní dopravní systémy spadají do oblasti dopravní telematiky se zaměřením na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Kooperativní systémy jsou podmnožinou systémů ITS, které komunikují a sdílejí informace mezi stanicemi ITS kvůli vzájemné podpoře a usnadnění procesů za účelem zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, účinnosti a zjednodušení nad …

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Případ užití Přenos informací do vozidla (In-Vehicle Information – IVI) představuje realizaci C-ITS služby, jejímž základním cílem je zdůraznit řidiči informaci, která je pro něj určena, přímo ve vozidle (zobrazení dopravních informací na HMI zařízení ve vozidle). Takovou informacemí je myšleno především dopravní značení a provozní informace z dopravních portálů. Obsahem zpráv tedy jsou zejména…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Cílem případu užití „Varování před pracemi na silnici“, anglicky Road Work Warning (běžně užívaná zkratka RWW), je upozornit řidiče na potenciální riziko na dálnici představované pracemi na silnici, které probíhají na předpokládané trase. Pracemi na silnici se rozumí jednak práce statické (např. stavební, probíhající na konkrétním místě), nebo práce pohyblivé/mobilní, jakými je např. odklízení…

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)
Encyklopedie

Jednotka na straně infrastruktury (RSU), umístěná na dopravním značení nebo s dopravním značením spojená, nebo umístěná v důležitém bodě dopravní sítě, může vysílat zprávy blížícím se vozidlům s cílem zvýšit pravděpodobnost zaznamenání značky nebo upozornění řidičem vozidla a to především v případě, že řidič značku či informaci přehlédne.

Aplikační oblast: Kooperativní systémy (C-ITS)

Výběr podle typu

Výběr podle aplikačních oblastí